Troubleshooting 19c ora-600 internal error code [kkshhcdel:wrong-bucket]

Oracle 19c(19.9) RAC on linux, 应用执行一个update sql时报错ora-600, 错误日志如下
ORA-00600: internal error code, arguments: [kkshhcdel:wrong-bucket], [0x58445A790], [0x000000000], [0x67DFB5820], [], [], [], [], [], [], [], []

,